Machineverordering gepubliceerd

Op 29 juni 2023 is de nieuwe Machineverordening (EU)2023/1230 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 
De Machineverordening is van toepassing vanaf 20 januari 2027 als de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG na een afgesproken overgangsperiode van 42 maanden wordt ingetrokken.
 
De Machineverordening is aangepast aan de principes van het Nieuw Wetgevend Kader en bijgewerkt ten aanzien van nieuwe technologieën.
 
Op 4 juli heeft de Europese Commissie een rectificatie van de machineverordening gepubliceerd met verschillende gecorrigeerde data, inclusief de juiste datum van toepassing: 20 januari 2027.
 
De Europese Commissie heeft toegezegd de handleiding voor toepassing van de Machinerichtlijn te zullen bijwerken met handvatten voor de toepassing van de nieuwe eisen al heeft men nog geen tijdspad aangegeven.
 
Tijdens de Machinery Expert Group vergadering op 23 maart 2023 jl. is wel door de Europese Commissie verduidelijkt dat toepassing van de Machineverordening pas vanaf 20 januari 2027 kan. Tot die datum is alleen de huidige Machinerichtlijn van toepassing.

http://(EU)2023/1230

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.