Wie zijn we

FMIB is dé branchevereniging voor bedrijven actief in het leveren van machines en installaties voor de bouwindustrie. De aansluiting met de internationale organisatie CECE, Committee for European Construction Equipment in Brussel, levert de leden op gebied van regelgeving een informatievoorsprong op ten opzichte van niet leden. Door vroegtijdig geïnformeerd te worden over – de voor de sector – relevante  regelgeving kunnen leden tijdig hierop inspelen.

FMIB behartigt de belangen van haar leden door nationaal te lobbyen richting overheid en internationaal vanuit CECE. Aandachtsgebieden zijn industriebeleid, productregelgeving, normalisatie, standaardisatie en certificatie.

FMIB kent een gestage groei sinds de oprichting op 25 november 2003.

Het bestuur vergadert gemiddeld 2 keer per jaar, bij bedrijven zelf op locatie. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.