20 jarig bestaan

Op 6 juni kwamen de leden van FMIB in Rotterdam bijeen voor de Algemene ledenvergadering en werd aansluitend het 20 jarig bestaan van de branchevereniging gevierd.

De FMIB-leden werden gastvrij ontvangen bij UC Group waar in een interessante presentatie de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werd toegelicht. De CSRD vervangt de EU-richtlijn ‘Niet-Financiële Rapportage’ (NFRD). Steeds meer bedrijven zullen moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op milieu en maatschappij. De CSRD treedt voor grote bedrijven vanaf 2024 in en zij zullen vanaf 2025 moeten gaan rapporteren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de leden ook bijgepraat over de wijzigingen in de Europese regelgeving op het gebied van:

 • Uitlaatgas emissie
 • Geluid
 • Machineveiligheid
 • Normontwikkeling
 • Data
 • Elektrische veiligheid
 • Batterijen
 • Zorgwekkende stoffen
 • Milieu
 • Wegtoelatingseisen
 • Wetgeving in het Verenigd Koninkrijk
De dag werd op grote hoogte afgesloten met een diner in de Euromast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.