All posts by admin

Wegtoelatingseisen voor mobiele machines

Om een voertuig in Nederland op de openbare weg te mogen gebruiken is een goedkeuring verplicht. Deze verplichting geldt sinds 1 januari 2016 ook voor landbouw- of bosbouwtrekkers, landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Op 1 januari 2021 is daar voor deze categorieën voertuigen ook een registratie- en kentekenplaatplicht bijgekomen.
 
Voor mobiele machines geldt sinds 1 januari 2021 voor bijna alle categorieën een goedkeurings-, registratie- en kentekenplaatplicht wanneer zij gebruik willen maken van de openbare weg.
Tot nu toe moet iedere mobiele machine individueel gekeurd worden door de RDW. Om dit proces te vereenvoudigen en de registratie van een mobiele machine te kunnen versnellen, werkt de overheid in samenwerking met de RDW en onder andere FMIB aan een Nationale Typegoedkeuring voor mobiele machines. De wetswijziging die hiervoor nodig is wordt binnenkort middels een internetconsultatie aan belanghebbenden voorgelegd ter commentaar. De startdatum staat echter nog niet vast dus hou de betreffende website in de gaten of registreer u voor updates.
 
Voor meer informatie:
http://Registreren en op naam zetten mobiele machine | RDW Overheid.nl | Consultatie, open consultaties (internetconsultatie.nl)

snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd !

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W heeft een wetswijziging met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd per 1 januari 2021. Voor het Ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV een meting uit om de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in kaart te brengen. Onder (land)bouwverkeer wordt verstaan de voertuigcategorieën: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s). Deze voertuigen worden naast landbouw voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening. In de komende periode worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor weggebruikers is onderdeel van de meting om de huidige situatie in kaart te brengen.

Wij vragen u de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.