All posts by admin

CECE Summit Brussel 2023

CECE, de Europese vereniging van fabrikanten van bouwmaterieel waarvan FMIB een trots lid is, organiseert op 26 oktober 2023 haar Summit in Autoworld, Brussel.   De Summit brengt bouwmachine fabrikanten en EU beleidsmakers samen in Brussel om relevante onderwerpen te presenteren en hierover met elkaar in discussie te gaan teneinde wederzijds begrip te bevorderen.   Deze editie van de Summit zal zich richten op cybersecurity aspecten in Europese regelgeving en de relevantie voor de bouwmachine sector. Het biedt u een unieke mogelijkheid om van gedachte te wisselen met branchegenoten en beleidsmakers over de impact, uitdagingen en mogelijkheden van cybersecurity.   Voor meer informatie en registratie:
CECE Summit 2023

ReBuild Ukraine

Op 14 en 15 november 2023 zal in Warschau, Polen de 2e Rebuild Ukraine conferentie en tentoonstelling gehouden worden.   Het evenement richt zich op herstelprojecten, de materialen, technologieën, uitrusting en investeringen die nodig zijn om het door oorlog verwoeste Oekraïne te herbouwen waarbij de nadruk zal liggen op infrastructuur, industrie, energievoorziening en huisvesting.   Deelname aan het evenement is interessant voor marktpartijen die hiervoor oplossingen kunnen aanbieden. Fabrikanten van bouwmachines kunnen hun producten  laten zien die hiervoor ingezet kunnen worden.
ReBuild Ukraine 2023

Machineverordering gepubliceerd

Op 29 juni 2023 is de nieuwe Machineverordening (EU)2023/1230 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 
De Machineverordening is van toepassing vanaf 20 januari 2027 als de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG na een afgesproken overgangsperiode van 42 maanden wordt ingetrokken.
 
De Machineverordening is aangepast aan de principes van het Nieuw Wetgevend Kader en bijgewerkt ten aanzien van nieuwe technologieën.
 
Op 4 juli heeft de Europese Commissie een rectificatie van de machineverordening gepubliceerd met verschillende gecorrigeerde data, inclusief de juiste datum van toepassing: 20 januari 2027.
 
De Europese Commissie heeft toegezegd de handleiding voor toepassing van de Machinerichtlijn te zullen bijwerken met handvatten voor de toepassing van de nieuwe eisen al heeft men nog geen tijdspad aangegeven.
 
Tijdens de Machinery Expert Group vergadering op 23 maart 2023 jl. is wel door de Europese Commissie verduidelijkt dat toepassing van de Machineverordening pas vanaf 20 januari 2027 kan. Tot die datum is alleen de huidige Machinerichtlijn van toepassing.

http://(EU)2023/1230

20 jarig bestaan

Op 6 juni kwamen de leden van FMIB in Rotterdam bijeen voor de Algemene ledenvergadering en werd aansluitend het 20 jarig bestaan van de branchevereniging gevierd.

De FMIB-leden werden gastvrij ontvangen bij UC Group waar in een interessante presentatie de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werd toegelicht. De CSRD vervangt de EU-richtlijn ‘Niet-Financiële Rapportage’ (NFRD). Steeds meer bedrijven zullen moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op milieu en maatschappij. De CSRD treedt voor grote bedrijven vanaf 2024 in en zij zullen vanaf 2025 moeten gaan rapporteren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de leden ook bijgepraat over de wijzigingen in de Europese regelgeving op het gebied van:

 • Uitlaatgas emissie
 • Geluid
 • Machineveiligheid
 • Normontwikkeling
 • Data
 • Elektrische veiligheid
 • Batterijen
 • Zorgwekkende stoffen
 • Milieu
 • Wegtoelatingseisen
 • Wetgeving in het Verenigd Koninkrijk
De dag werd op grote hoogte afgesloten met een diner in de Euromast.

Wegtoelatingseisen voor mobiele machines

Om een voertuig in Nederland op de openbare weg te mogen gebruiken is een goedkeuring verplicht. Deze verplichting geldt sinds 1 januari 2016 ook voor landbouw- of bosbouwtrekkers, landbouw- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Op 1 januari 2021 is daar voor deze categorieën voertuigen ook een registratie- en kentekenplaatplicht bijgekomen.
 
Voor mobiele machines geldt sinds 1 januari 2021 voor bijna alle categorieën een goedkeurings-, registratie- en kentekenplaatplicht wanneer zij gebruik willen maken van de openbare weg.
Tot nu toe moet iedere mobiele machine individueel gekeurd worden door de RDW. Om dit proces te vereenvoudigen en de registratie van een mobiele machine te kunnen versnellen, werkt de overheid in samenwerking met de RDW en onder andere FMIB aan een Nationale Typegoedkeuring voor mobiele machines. De wetswijziging die hiervoor nodig is wordt binnenkort middels een internetconsultatie aan belanghebbenden voorgelegd ter commentaar. De startdatum staat echter nog niet vast dus hou de betreffende website in de gaten of registreer u voor updates.
 
Voor meer informatie:
http://Registreren en op naam zetten mobiele machine | RDW Overheid.nl | Consultatie, open consultaties (internetconsultatie.nl)

snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd !

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W heeft een wetswijziging met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd per 1 januari 2021. Voor het Ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV een meting uit om de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in kaart te brengen. Onder (land)bouwverkeer wordt verstaan de voertuigcategorieën: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s). Deze voertuigen worden naast landbouw voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening. In de komende periode worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor weggebruikers is onderdeel van de meting om de huidige situatie in kaart te brengen.

Wij vragen u de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.