CECE Summit Brussel 2023

CECE, de Europese vereniging van fabrikanten van bouwmaterieel waarvan FMIB een trots lid is, organiseert op 26 oktober 2023 haar Summit in Autoworld, Brussel.   De Summit brengt bouwmachine fabrikanten en EU beleidsmakers samen in Brussel om relevante onderwerpen te presenteren en hierover met elkaar in discussie te gaan teneinde wederzijds begrip te bevorderen.   Deze editie van de Summit zal zich richten op cybersecurity aspecten in Europese regelgeving en de relevantie voor de bouwmachine sector. Het biedt u een unieke mogelijkheid om van gedachte te wisselen met branchegenoten en beleidsmakers over de impact, uitdagingen en mogelijkheden van cybersecurity.   Voor meer informatie en registratie:
CECE Summit 2023

ReBuild Ukraine

Op 14 en 15 november 2023 zal in Warschau, Polen de 2e Rebuild Ukraine conferentie en tentoonstelling gehouden worden.   Het evenement richt zich op herstelprojecten, de materialen, technologieën, uitrusting en investeringen die nodig zijn om het door oorlog verwoeste Oekraïne te herbouwen waarbij de nadruk zal liggen op infrastructuur, industrie, energievoorziening en huisvesting.   Deelname aan het evenement is interessant voor marktpartijen die hiervoor oplossingen kunnen aanbieden. Fabrikanten van bouwmachines kunnen hun producten  laten zien die hiervoor ingezet kunnen worden.
ReBuild Ukraine 2023

Machineverordering gepubliceerd

Op 29 juni 2023 is de nieuwe Machineverordening (EU)2023/1230 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 
De Machineverordening is van toepassing vanaf 20 januari 2027 als de huidige Machinerichtlijn 2006/42/EG na een afgesproken overgangsperiode van 42 maanden wordt ingetrokken.
 
De Machineverordening is aangepast aan de principes van het Nieuw Wetgevend Kader en bijgewerkt ten aanzien van nieuwe technologieën.
 
Op 4 juli heeft de Europese Commissie een rectificatie van de machineverordening gepubliceerd met verschillende gecorrigeerde data, inclusief de juiste datum van toepassing: 20 januari 2027.
 
De Europese Commissie heeft toegezegd de handleiding voor toepassing van de Machinerichtlijn te zullen bijwerken met handvatten voor de toepassing van de nieuwe eisen al heeft men nog geen tijdspad aangegeven.
 
Tijdens de Machinery Expert Group vergadering op 23 maart 2023 jl. is wel door de Europese Commissie verduidelijkt dat toepassing van de Machineverordening pas vanaf 20 januari 2027 kan. Tot die datum is alleen de huidige Machinerichtlijn van toepassing.

http://(EU)2023/1230