snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd !

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W heeft een wetswijziging met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor (landbouw)verkeer ingevoerd per 1 januari 2021. Voor het Ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV een meting uit om de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in kaart te brengen. Onder (land)bouwverkeer wordt verstaan de voertuigcategorieën: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s). Deze voertuigen worden naast landbouw voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening. In de komende periode worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor weggebruikers is onderdeel van de meting om de huidige situatie in kaart te brengen.

Wij vragen u de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.